Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan beträffande vatten, avlopp, gator, bredband eller kommunens fastigheter ring 0932-141 14. Gäller även vid akuta ärenden.

Vår upplysningstjänst handlägger ditt ärende vardagar mellan kl. 08.00-16.00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är något som behöver utredas eller beställas.

Även vid akuta ärenden gäller samma nummer, 0932-141 14.