Styrande dokument

Här har vi samlat viktiga föreskrifter, planer, policys, program, reglementen, regler, riktlinjer, strategier och taxor för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning under dokumenttyp.

Föreskrifter

Planer

Policys

Program

Reglementen

Regler

Riktlinjer

Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Pdf, 115.7 kB.

Grafisk profil Pdf, 2.1 MB.

Instruktion för kommundirektör Pdf, 242.7 kB.

Ledningssystem för brandskydd Pdf, 180.9 kB.

Minoritetsriktlinje Pdf, 284.4 kB.

Pedagogiska måltider Pdf, 77.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för distansarbete Pdf, 130.4 kB.

Riktlinjer för handläggning av anhörigbidrag Pdf, 141.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 90.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av sociala kontrakt Pdf, 140.1 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS Pdf, 207.3 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen Pdf, 213.2 kB.

Riktlinjer för arbetskläder i förskola och familjedaghem i Bjurholms kommun Pdf, 220.5 kB.

Riktlinjer för digitala styrelse- och nämndssammantränden Pdf, 180.4 kB.

Riktlinjer för habiliteringsersättning Pdf, 103.9 kB.

Riktlinjer för hemsändningsbidrag Pdf, 56.7 kB.

Riktlinjer för integration 2019-2023 Pdf, 719.5 kB.

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar, vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Pdf, 212.1 kB.

Riktlinjer för kommunens bostadsverksamhet Pdf, 155.6 kB.

Riktlinjer för oljeavskiljare Pdf, 174.4 kB.

Riktlinjer för ortopediska fotbäddar, Inklusive rutin Pdf, 239.4 kB.

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen, inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Pdf, 176.7 kB.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 521.3 kB.

Riktlinjer för styrdokument 2019-2022 Pdf, 333.7 kB.

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Pdf, 362.7 kB.

Riktlinjer kommunala fastigheter och kommunal mark Pdf, 196.5 kB.

Riktlinjer mot alkohol och droger Pdf, 438 kB.

Riktlinjer mot hot och våld Pdf, 598.6 kB.

Riktlinjer mot kränkande särbehandling Pdf, 683.3 kB.

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun 2021-2022 Pdf, 173.2 kB.

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter i Bjurholms kommun inom området pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem Pdf, 400.6 kB.

Råd och riktlinjer för golvskurvatten Pdf, 1.3 MB.

Tilläggsbelopp i Bjurholms kommun inom pedagogiska verksamheter Pdf, 229.9 kB.

Strategi

Taxor