Styrande dokument

Här har vi samlat viktiga föreskrifter, planer, policys, program, reglementen, regler, riktlinjer, strategier och taxor för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning under dokumenttyp.

Föreskrifter

Planer

Policys

Program

Reglementen

Regler

Just nu finns det inga regeldokument.

Riktlinjer

Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Pdf, 115.7 kB.

Grafisk profil Pdf, 2.1 MB.

Instruktion för kommundirektör Pdf, 242.7 kB.

Ledningssystem för brandskydd Pdf, 180.9 kB.

Minoritetsriktlinje Pdf, 156 kB.

Pedagogiska måltider Pdf, 77.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för arbetsmarknad och integration AMI Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för arbetsskor Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg Pdf, 340.9 kB.

Riktlinjer för digitala politiker och digitala styrelse- och nämndssammantränden Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för distansarbete Pdf, 130.4 kB.

Riktlinjer för handläggning av anhörigbidrag Pdf, 141.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 90.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av sociala kontrakt Pdf, 140.1 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS Pdf, 207.3 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen Pdf, 232 kB.

Riktlinjer för arbetskläder i förskola och familjedaghem i Bjurholms kommun Pdf, 220.5 kB.

Riktlinjer för habiliteringsersättning Pdf, 103.9 kB.

Riktlinjer för hemsändningsbidrag Pdf, 56.7 kB.

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar, vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunens bostadsverksamhet Pdf, 155.6 kB.

Riktlinjer för kommunikation Pdf, 224.4 kB.

Riktlinjer för Medborgarskapsceremonier Pdf, 1.7 MB.

Riktlinjer för oljeavskiljare Pdf, 174.4 kB.

Riktlinjer för ortopediska fotbäddar, Inklusive rutin Pdf, 239.4 kB.

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen, inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Pdf, 176.7 kB.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 521.3 kB.

Riktlinjer för styrdokument 2023-2026 Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Pdf, 362.7 kB.

Riktlinjer kommunala fastigheter och kommunal mark Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer mot alkohol och droger Pdf, 438 kB.

Riktlinjer mot hot och våld Pdf, 598.6 kB.

Riktlinjer mot kränkande särbehandling Pdf, 683.3 kB.

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun 2023-2026 Pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter i Bjurholms kommun inom området pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem Pdf, 400.6 kB.

Råd och riktlinjer för golvskurvatten Pdf, 1.3 MB.

Tilläggsbelopp i Bjurholms kommun inom pedagogiska verksamheter Pdf, 229.9 kB.

Strategi

Taxor