Styrande dokument

Här har vi samlat viktiga föreskrifter, planer, policys, program, reglementen, regler, riktlinjer, strategier och taxor för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning under dokumenttyp.

Föreskrifter

Planer

Policys

Program

Reglementen

Regler

Riktlinjer

Strategi

Taxor