Styrande dokument

Här har vi samlat viktiga föreskrifter, planer, policys, program, reglementen, regler, riktlinjer, strategier och taxor för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning under dokumenttyp.

Föreskrifter

Planer

Avfallsplan Umeåregionen Pdf, 703.7 kB.

Bilaga1 Handlingsplan Pdf, 415.8 kB.

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning Pdf, 780.9 kB.

Bilaga 3 Nedlagda deponier Pdf, 496.2 kB.

Bilaga 4 Uppföljning Pdf, 555.9 kB.

Bilaga 5 MKB Pdf, 629 kB.

Biblioteksplan för Bjurholms kommun 2024-2027 Pdf, 188.2 kB.

Bjurholms bibliotek handlingsplan för inkluderande arbetsplatser – med utgångspunkt i hbtq-diplomeringen Pdf, 205.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan till alkohol- och drogpolicy Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för fossilfria transporter Pdf, 468.3 kB.

Handlingsplan 2021-2025, självmordsförebyggande insatser Pdf, 377.7 kB.

Internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.

Internkontrollplan 2024 kultur- och utbildningsnämnden Pdf, 232.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Internkontrollplan 2024 miljö- och byggnämnden Pdf, 252.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Internkontrollplan 2024 socialnämnden Pdf, 261.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsplan Pdf, 417.2 kB.

Kollektivtrafikplan 2024-2026 Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturplan för Bjurholms kommun 2024-2027 Pdf, 187.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Pandemiberedskapsplan Pdf, 447 kB.

Patientsäkerhetsplan 2021-2024 Pdf, 167 kB.

Plan för insatser för likvärdig skola 2023 Pdf, 631.8 kB.

Plan mot hot och våld inom kultur- och utbildningsnämndens verksamheter Pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsorienteringsplan 2022-2026 Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceplan Pdf, 1.6 MB.

Vatten- och avloppsplan 2020 - 2035 Pdf, 1.3 MB.

VA- översikt Pdf, 3.5 MB.

Verksamhetsplan anhörigstöd Pdf, 287.7 kB.

Översiktsplan 2012 Pdf, 5 MB.

Tillägg till översiktsplan - Strandskydd Pdf, 5.2 MB.

Tillägg till översiktsplan - Vindkraft Pdf, 8.9 MB.

Översiktsplan 1990 Pdf, 2.3 MB.

Policys

Program

Reglementen

Arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder 2023-01-01–2026-12-31 Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-10-15--2026-10-14 Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

Attestreglemente för Bjurholms kommun Pdf, 397.5 kB.

Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Pdf, 241.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning enligt valnämndens reglemente Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning kultur- och utbildningsnämnden Pdf, 11.3 MB.

Delegationsordning miljö- och byggnämnden för miljö- och hälsoskyddsverksamheten Pdf, 882.5 kB.

Delegationsordning miljö- och byggnämnden för plan- och byggverksamheten Pdf, 447.2 kB.

Delegationsordning personalärenden Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning socialnämnden Pdf, 364.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till socialnämndens delegationsordning Pdf, 176.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente enskilda vägar med statsbidrag Pdf, 57.6 kB.

Ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 Pdf, 193.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättningsbelopp till förtroendevalda år 2024 Pdf, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 120.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente 2023-2026 Pdf, 139.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämndens reglemente Pdf, 202.9 kB.

Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor Pdf, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för internkontroll Pdf, 244.7 kB.

Reglemente för krisledningsnämnd Pdf, 283.8 kB.

Reglemente för kommunalt partistöd 2023-2026 Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens reglemente Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämndens reglemente Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler

Just nu finns det inga regeldokument.

Riktlinjer

Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser Pdf, 1.3 MB.

Drift och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong Pdf, 115.7 kB.

Grafisk profil Pdf, 2.1 MB.

Instruktion för kommundirektör Pdf, 266.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledningssystem för brandskydd Pdf, 180.9 kB.

Minoritetsriktlinje Pdf, 156 kB.

Pedagogiska måltider Pdf, 77.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för arbetsmarknad och integration AMI Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för arbetsskor Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg Pdf, 340.9 kB.

Riktlinjer för brottsförebyggande arbete 2023-2025 Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för digitala politiker och digitala styrelse- och nämndssammantränden Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för distansarbete Pdf, 130.4 kB.

Riktlinjer för handläggning av anhörigbidrag Pdf, 141.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 90.8 kB.

Riktlinjer för handläggning av sociala kontrakt Pdf, 140.1 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS Pdf, 207.3 kB.

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen Pdf, 232 kB.

Riktlinjer för arbetskläder i förskola och familjedaghem i Bjurholms kommun Pdf, 220.5 kB.

Riktlinjer för hemsändningsbidrag Pdf, 56.7 kB.

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar, vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunens bostadsverksamhet Pdf, 155.6 kB.

Riktlinjer för kommunikation Pdf, 224.4 kB.

Riktlinjer för Medborgarskapsceremonier Pdf, 1.7 MB.

Riktlinjer för oljeavskiljare Pdf, 174.4 kB.

Riktlinjer för ortopediska fotbäddar, Inklusive rutin Pdf, 239.4 kB.

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen, inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Pdf, 176.7 kB.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 521.3 kB.

Riktlinjer för styrdokument 2023-2026 Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Pdf, 362.7 kB.

Riktlinjer kommunala fastigheter och kommunal mark Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer mot alkohol och droger Pdf, 438 kB.

Riktlinjer mot hot och våld Pdf, 598.6 kB.

Riktlinjer mot kränkande särbehandling Pdf, 683.3 kB.

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun 2023-2026 Pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter i Bjurholms kommun inom området pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem Pdf, 400.6 kB.

Råd och riktlinjer för golvskurvatten Pdf, 1.3 MB.

Tilläggsbelopp i Bjurholms kommun inom pedagogiska verksamheter Pdf, 229.9 kB.

Strategi

Taxor

Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2024 Pdf, 198.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan och bygglovstaxa 2024 Pdf, 293.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållnings- och avfallstaxa 2024 Pdf, 298.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för barnomsorg och skolbarnomsorg Pdf, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för entré och uthyrning av simhall Pdf, 54.6 kB.

Taxa för förseningsavgifter och övriga avgifter för biblioteksverksamheten Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för kontroll och prövning inom livsmedelsområdet 2024 Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter folköl och vissa receptfria läkemedel, indexjusterad 2024 Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst Pdf, 169.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn, indexjusterad 2024 Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor för kopior och utskrifter av allmänna handlingar Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa hjälpmedel Pdf, 57.1 kB.

Taxa och avgifter inom miljöbalkens område, indexjusterad 2024 Pdf, 138.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa och avgifter inom miljöbalkens område 2024 - Taxebilaga 1 Pdf, 123.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa och avgifter inom miljöbalkens område 2024 - Taxebilaga 2 Pdf, 166.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa och avgifter inom miljöbalkens område 2024 - Taxebilaga 3 Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor för Bredbands och Kabel-TV tjänster Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter inom socialnämnden Pdf, 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa terminsavgifter för musikskolan Pdf, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.