Test - sluten enkät

Detta är en sluten, anonym enkät som kräver inloggning.

Enkäten testas av ett fåtal som jobbar inom kommunens verksamheter, innan den kommer att användas i skarpt läge.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.