Vänorter

Vänortssamarbete kan idag ses som ett av de mer påtagliga inslagen i många kommuners allmänna internationaliseringsarbete. Vi lever i en globaliserad värld, reser mer och med dagens tillgång till IT är kontakter med andra länder en självklarhet.

Bjurholm har idag vänortsavtal eller samarbete med följande länder:

Ii kommun (Kuivaniemi) i Finland - vänort

Kuivaniemi är en liten före detta kommun i landskapet Norra Österbotten i Uleåborgs län. Kuivaniemi hade 2006 ca 1 980 invånare och en yta på 960 km² (varav 927 km² var landområde). Bjurholm och Kuivaniemi har allt sedan efterkrigstiden haft ett samarbete, som under årens lopp utvecklats till ett vänortssamarbete.

1 januari 2007 genomfördes en sammanslagning mellan Koivaniemi och Ijo kommun och tillsammans fick den nya kommunen 6 971 invånare på en yta av 635 km² (varav 635 km² landområde). Den nya kommunen har namnet Ijo vilket kommer från det samiska språket och betyder ”rastplats eller övernattningsställe”.

Genom Ijo strömmar Ijo älv, en av Finlands längsta älvar. Ijo kommun är enspråkigt finskt och i kommunen fanns ett stort glasbruk i åren 1783-1885 i byn Olhava.

Ii kommuns webb Länk till annan webbplats.

Bardu i Norge - vänort

Bardu är en kommun i Troms fylke i norra Norge. Bardu hade 2004 en befolkning på 3 855 invånare och en yta på 2 697 km². Centralorten heter Setermoen.

Kommunen gränsar i norr till Sørreisa och Målselv, i väster till Salangen, Lavangen och Narvik. I öster och söder ligger Sverige. Försvaret är, sedan länge, den största arbetsgivaren.

Bjurholm och Bardu har sedan början av 1970 talet haft ett vänortssamarbete.
Bardu kommuns webb Länk till annan webbplats.

Fara Novarese i Italien - samverkansort

Fara Novarese ligger ca 5 mil väster om Milano i norra Italien och har ca 2 081 invånare. Fara Novarese ligger i Piemonte regionen vars största stad är Turin och närmaste stora stad är provisstaden Novara.

Fara Novarese är en liten kommun på 9,35 km² och ligger beläget i dal med vinodlingar på kullarna, mao en jordbruksbygd med mycket odling.

Allt sedan 2004 har aktiviteter och samarbete med Fara Novarese ägt rum. Dessa har handlat om bl.a erfarenhetsutbyten inom kommunorganisation, politik och skola.

Fara Novarese kommuns webb Länk till annan webbplats.