Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer9
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 3 timmar och 0 minuter)
 2. Länsstyrelsens slutliga sammanräkning av röster vid val till Europaparlamentet 10 juni 2024 kl.09.00
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen Västerbotten
  Ansvarig för kungörelsenLänsstyrelsen
  Länk till handlingBeslut om kungörelse av tid och plats för slutlig sammanräkning av röster avgivna vid val till Europaparlamentet 2024(28712171).pdf Pdf, 64 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (38 dagar, 15 timmar och 31 minuter)
 3. Kultur- och utbildningsnämnden 2024-04-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och utbildningsnämnden
  Paragrafer19-31
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareKarin Gulliksson
  Länk till protokollBjurholm kommun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)


 4. Valnämnden 2024-05-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnd
  Paragrafer12-13
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareMalin Burström
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)