Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletBiblioteket
  SekreterareKarin Gulliksson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 12 timmar och 30 minuter)