Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Vattenskyddsområde
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen Västerbotten
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenLänsstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)

  Länsstyrelsen har i beslut den 8 juli 2021 med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ Miljöbalken fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs grundvattentäkt i Bjurholms kommun.

  Beslutet - karta och skyddsföreskrifter - finns tillgängliga på kommunkontoret i Bjurholms kommun samt hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Regeringen senast den 9 augusti 2021. Ange ärendenummer 513-8181-2020.

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-07-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer32-33
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)