Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Miljö- och byggnämnden 2022-05-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Paragrafer14-19
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareMalin Burström
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämnden, 2022-05-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer10-16
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareAnnica Westman
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-02
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och utbildningsnämnden
  Paragrafer14-21
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareKarin Gulliksson
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer8-10
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunfullmäktige, 2022-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-17
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareEwa Lindqvist
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)