Anslagstavlan

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen att protokollet är justerat. Då finns det möjlighet att överklaga inom tre veckor från publicerat datum. När överklagningstiden är passerad försvinner anslaget.

Vad innebär kungörelser?
Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden, eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Har du frågor?

Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på
kommunen@bjurholm.se och märk mailet med Anslagstavla

 1. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2024-06-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer7
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareKarin Gulliksson
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämndens arbetsutskott, 2024-06-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer4-6
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)


 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2024-06-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer13
  Förvaringsplats för protokolletReception
  SekreterareMalin Burström
  Länk till protokollProtokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)