Artikeln publicerades 16 juli 2021

Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har i beslut den 8 juli 2021 med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ Miljöbalken fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs grundvattentäkt i Bjurholms kommun.

Beslutet - karta och skyddsföreskrifter - finns tillgängliga på kommunkontoret i Bjurholms kommun samt hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Regeringen senast den 9 augusti 2021. Ange ärendenummer 513-8181-2020.

 1. Vattenskyddsområde
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen Västerbotten
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenLänsstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)