Artikeln publicerades 13 oktober 2021

Kommunfullmäktiges sammanträde, 2021-10-25

Kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Hus, Bjurholm måndagen den 25 oktober kl. 14.00

Meddelande till allmänheten:

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar allmänheten att följa sammanträdet via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Har ni frågor till Allmänhetens frågestund skickar ni in dessa till e-post: kommunen@bjurholm.se

Märk din e-post ”Allmänhetens frågestund 25 oktober 2021.”

Frågor ska skickas in senast fredag 22 oktober. Frågorna ska avse vad som behandlas på dagens sammanträde. Frågorna kommer att besvaras på sammanträdet Ärende 4. Allmänhetens frågestund.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 28 oktober kl. 13.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Revisorernas granskning av Delårsrapport 2021
 6. Delårsrapport 2021
 7. Skattesats 2022
 8. Höjning av ersättning - Bredbandsnoder
 9. Taxor för bredbands- och kabel-TV tjänster
 10. Antagande av detaljplan för fastighet Verktyget 3 mfl.
 11. Försäljning av fastigheterna Elektrikern 1-5
 12. Försäljning av fastigheterna Smeden 1-6
 13. Försäljning av fastighet Skolan 7
 14. Försäljning av fastigheterna Granen 9-10
 15. Försäljning av fastighet Agnäs 2:55
 16. Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system
 17. Kommunfullmäktiges sammansättning
 18. Taxa hjälpmedel
 19. Taxor och avgifter inom socialnämnden
 20. Avsägelse politiska uppdrag (S)
 21. Avsägelse politiska uppdrag (S)
 22. Val av vice ordförande i socialnämnden (S)
 23. Val av ny ledamot i Region Västerbottens samverkansorgan Primärkommunala beredningen
 24. Motion – Arbetsskor för anställda
 25. Motion – Utrustning vid skateparken för utlåning
 26. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2021-10-15.

Bjurholm den 2021-10-11

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktiges sammanträde, 2021-10-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (13 dagar, 12 timmar och 0 minuter)