Artikeln publicerades 16 november 2021

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Förslag till nya lokala föreskrifter för Bjurholms kommuns Renhållningsordning Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap.§ 41 t o m § 44.
Utställningstid för granskning 2021-11-16 – 2022-01-13

Utställningsplatser:
Kommunhuset, receptionen
Biblioteket på Castorskolan
Förslaget kan du ta del av här: Renhållningsordningens lokala föreskrifter Pdf, 1 MB.

Eventuella synpunkter skall lämnas skriftligen till:
Bjurholms kommun, Tekniska
916 81 BJURHOLM
märk ”Renhållningsordningens lokala föreskrifter” eller via e-post till kommunen@bjurholm.se
senast 2022-01-13.

För information, ring 0932 – 140 00, Tekniska

  1. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering
    • Kungörelse
    Information om tillkännagivandet
    InstansKommunstyrelsen
    Anslagets publiceringsperiod (58 dagar, 3 timmar och 0 minuter)