Artikeln publicerades 1 december 2021

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 13 december 2021

Meddelande till allmänheten:

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar allmänheten att följa sammanträdet via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Har ni frågor till Allmänhetens frågestund skickar ni in dessa till e-post: kommunen@bjurholm.se

Märk din e-post ”Allmänhetens frågestund 13 december 2021.”

Frågor ska skickas in senast fredag 10 december. Frågorna ska avse vad som behandlas på dagens sammanträde. Frågorna kommer att besvaras på sammanträdet under Ärende 4. Allmänhetens frågestund.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 16 december kl. 10.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Partistöd år 2022
 6. Renhållnings- och avfallstaxa 2022
 7. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2022
 8. Bredbandsstrategi för Bjurholms kommun 2021-2025
 9. Uthyrningspolicy för kommunens bostadsverksamhet
 10. Uppförande av räddningstjänstens lokaler i Bjurholms kommun
 11. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022
 12. Avsägelse politiska uppdrag (M)
 13. Avsägelse politiska uppdrag (M)
 14. Val av ledamot i socialnämnden
 15. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2021-12-02.

Bjurholm den 2021-11-29

Tommy Israelsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (13 dagar, 12 timmar och 0 minuter)