Artikeln publicerades 17 mars 2022

Samråd av förslag till detaljplan för Örnen 4, Bjurholms kommun

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Örnen 4, Bjurholms kommun. Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 2022-03-18 -- 2022-04-08.

Planområdet ligger i centrala delen av Bjurholms tätort. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål samt verksamheter av icke störande karaktär. I dagsläget är området planerat för allmänt ändamål. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Frågor besvaras av projektledare/byggnadsinspektör Malin Bohlin, plan och bygg, tfn 0932-141 88 eller e-post malin.bohlin@bjurholm.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligen och vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 2022-04-08
Miljö- och byggnämnden, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm eller till kommunen@bjurholm.se. Vänligen lämna namnförtydligande och adress i skrivelsen. Inkomna synpunkter registreras i diariet och blir därmed en allmän handling.

Samrådshandlingar finns även tillgängliga i kommunkontorets reception, Bjurholms kommun, Storgatan 9, 916 81 Bjurholm samt på Bjurholms bibliotek, Skolgatan 15, Bjurholm

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 281.7 kB.

Plankarta Pdf, 3.8 MB.

 1. Samråd av förslag till detaljplan för Örnen 4, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenMaln Bohlin
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 17 timmar och 43 minuter)