Artikeln publicerades 7 april 2022

Kommunfullmäktige, 2022-04-25

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00 måndag den 25 april 2022

Sammanträdet kan följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 28 april kl. 13.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Revisorernas granskning av Årsredovisning 2021
 6. Årsredovisning 2021
 7. Informationssäkerhetspolicy
 8. Folkhälso- och tillgänglighetspolitiskt program och sammanslagning av Bjurholms Folkhälsoråd och kommunens Pensionärs- och funktionsvariationsråd
 9. Riktlinjer för distansarbete
 10. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering i Bjurholms kommun 2022
 11. Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet
 12. Motion – Sänkt hastighet i gatukorsning
 13. Avsägelse politiska uppdrag (C)
 14. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M)
 15. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M)
 16. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (KD)
 17. Val av ersättare i valberedningen (KD)
 18. Motioner under beredning
 1. Kommunfullmäktige, 2022-04-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (19 dagar, 16 timmar och 0 minuter)