Artikeln publicerades 1 juni 2022

Kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-06-13

Kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Hus måndagen den 13 juni kl. 13.00

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 16 juni kl. 13.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Årsplan 2023
 6. Ersättning till förtroendevalda för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31
 7. Taxa för Räddningstjänstens externa tjänster som inte är att hänföra till räddningstjänst
 8. Bjurholms kommuns organisation vid höjd beredskap
 9. Byggande av förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projekt Diamanten upprättat lokal- och funktionsprogram på fastighet Arrendatorn 1 m.fl.
 10. Inrättande av delegation för utbildning
 11. Överenskommelse om samverkan för regional utveckling
 12. Val av ledamot till Delegationen för utbildning
 13. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C)
 14. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C)
 15. Motioner under beredning
 1. Kommunfullmäktiges sammanträde, 2022-06-13
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (13 dagar, 12 timmar och 0 minuter)