Artikeln publicerades 15 september 2022

Tillståndsansökan för biologisk miljöåterställning i Öreälven, Bjurholms kommun

Vid Umeå tingsrätt , mark- och miljödomstolen, har länsstyrelsen i Västerbottens län ansökt om tillstånd till biologisk miljöåterställning av flottledsrensade sträckor i Öreälven, Nordmaling och Bjurholms kommuner. Ansökan avser sträckan mellan Hummelholm upp till Näslandsforsen och återställningssträckan uppgår till totalt ca 20 km. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se senast 19 oktober 2022. Ange fullständiga kontaktuppgifter och e-postadress. Ange målnummer M 1649-22.

Handlingar i målet finns på www.domstol.se
Handlingar finns även tillgängliga på kommunkontoret Bjurholm, Storgatan 9, receptionen.

 

 

 1. Tillståndsansökan för biologisk miljöåterställning i Öreälven, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (35 dagar, 0 timmar och 0 minuter)