Artikeln publicerades 13 oktober 2022

Kommunfullmäktige sammanträde 2022-10-24

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 24 oktober 2022

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 27 oktober kl. 13.00
 4. Val av kommunfullmäktiges presidium
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen
 7. Revisorernas granskning av delårsrapport 2022
 8. Delårsrapport 2022
 9. Skattesats 2023
 10. Årsplan 2023
 11. Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-10-15 – 2026-10-14
 12. Arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder 2023-01-01 – 2026-12-31
 13. Planering och projektering inför byggande av förskola, äldreboende, kök och matsal på fastigheten Arrendatorn 1 med flera
 14. Medfinansiering Idériket Umeåregionen 2030
 15. Andel förskollärare och barnskötare i kommunens förskolor
 16. Visselblåsarfunktion
 17. Samhällsorienteringsplan 2022-2026
 18. Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen
 19. Taxa för entré och uthyrning av simhallen
 20. Taxor och avgifter inom socialnämnden
 21. Motion – Arbetsskor för anställda
 22. Motion – Utrustning vid skateparken för utlåning
 23. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2022-10-13.

Bjurholm den 2022-10-10

Per-Olof Lidestav, ålderspresident Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige sammanträde 2022-10-24
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)