Artikeln publicerades 1 december 2022

Kommunfullmäktige, 2022-12-12

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 12 december 2022

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 15 december kl. 13.00
 4. Avsägelse politiska uppdrag (C)
 5. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Målstyrning mot god ekonomisk hushållning 2023-2027
 8. Ändring i Årsplan 2023
 9. Reglemente för kommunalt partistöd i Bjurholms kommun 2023-2026
 10. Partistöd 2023
 11. Ersättning till förtroendevalda 2023-01-01 – 2026-12-31
 12. Uppförandekod för förtroendevalda 2023-2026
 13. Planering och projektering inför byggande av förskola, äldreboende, kök och matsal på fastigheten Arrendatorn 1 m.fl.
 14. Renhållnings och avfallstaxa 2023
 15. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2023
 16. Revidering av Riktlinjer för kommunala fastigheter och kommunal mark
 17. Rivning av byggnader på fastighet Skolan 7
 18. Försäljning av fastighet Alen 1-3
 19. Försäljning av fastighet Häggen 1
 20. Försäljning av fastighet Violen 1
 21. Köp av fastighet Färgaren 2
 22. Arbetsmarknad och Integrationspolicy
 23. Riktlinjer för Arbetsmarknad och Integration, AMI
 24. Riktlinjer för kommunikation
 25. Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar
 26. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
 27. Riktlinjer för digitala politiker och digitala styrelse- och nämndssammanträden
 28. Taxa för barnomsorg och skolbarnomsorg
 29. Tillägg i miljö- och byggnämndens reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
 30. Revidering av Taxa för tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel med tillägg tobaksfria nikotinprodukter
 31. Ändring av timavgifter för miljö- och hälsoskyddsverksamheten
 32. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023
 33. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026

Utdelning kommunfullmäktiges PR stipendium

Avtackningar

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2022-12-01.

Bjurholm den 2022-11-28

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2022-12-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)