Artikeln publicerades 5 april 2023

Kommunfullmäktige sammanträde 2023-04-24

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 24 april 2023

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 27 april kl. 10.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Revisorernas granskning av Årsredovisning 2022
 6. Årsredovisning 2022
 7. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder
 8. Köp av Castorhallen
 9. Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län
 10. Avgift för installation av trygghetslarm
 11. Reglering av maxtaxa inom hemsjukvård
 12. Valnämndens utvärdering av valet 2022
 13. Avsägelse politiska uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden
 14. Val av ledamot i överförmyndarnämnden
 15. Motion – Fritidsbank i Bjurholms kommun

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2023-04-06.

Bjurholm den 2023-04-04

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige sammanträde 2023-04-24
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 0 timmar och 0 minuter)