Artikeln publicerades 1 juni 2023

Kommunfullmäktige, 2023-06-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 12 juni 2023

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 15 juni kl. 07.45
 4. Försäljning av fastighet Släggan 10
 5. Försäljning av fastighet Maskrosen 1
 6. Försäljning av fastigheterna Prästkragen 7-8
 7. Försäljning av fastigheterna Bjurholm 1:129 och 1:130

Ärende 4-7 justeras omedelbart efter sammanträdets slut.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Årsplan med budget 2024
 3. Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare och föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom
 4. Handlingsprogram enligt lag (2003:778) Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2023-2026
 5. Taxor för bredbands- och kabel-TV tjänster
 6. Kultur- och utbildningsnämndens reglemente 2023-2026
 7. Färdplan Nära Vård 2030 i Västerbotten
 8. Riktlinjer för styrdokument
 9. Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar
 10. Reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd för personaladministrativa system
 11. Reglemente, samverkansavtal och fördelningsnyckel för Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd
 12. Ändring av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hösten 2023
 13. Val av nämndemän för mandatperioden 2024-2027
 14. Val av ledamot i överförmyndarnämnden
 15. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret och biblioteket tidigast 2023-06-01.

Bjurholm den 2023-05-30

Bengt-Ove Lindgren, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2023-06-12
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)