Artikeln publicerades 22 september 2023

Tillståndsansökan för hydromorfologisk återställning av flottledsrensande sträckor i Öreälven, Bjurholms och Lyckseles kommuner

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Länsstyrelsen i Västerbottens län ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för hydromorfologisk återställning av flottledsrensade sträckor i Öreälven, Lycksele och Bjurholms kommun. Ansökan avser sträckan mellan Storforsen ned till Näslandsforsen och återställningssträckan uppgår till totalt ca 16 km.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Verksamheten uppges beröra följande fastigheter. Bjurholms kommun: Gravfors 1:8, 1:10, 1:12, 1:13, Högland 1:7, 1:13, 1:17, 1:18, 1:22, 1:23, 1:27, 1:31, 2:1, Malmby 1:1, 1:3, 1:4, Norrström 1:7, 1:15, 1:21, 1:24, Näsland 1:39, 4:1, Näsmark 1:27, Provåker 1:3, 1:5, 1:8, 1:10, 1:34, 1:35, 1:43, 1:52, Ström 1:4, 1:6, 1:17, 1:18, 1:21, 2:1, Sunnanå 1:2, 1:4, 1:14, 1:15, 1:26, 1:27, 1:32, 1:33, 1:51, Sörfors 1:3, 1:4, 1:5, Öreborg 1:2, 1:6, 3:1, Öreström 1:14, 1:15, 1:18, 1:22, 1:25, 1:26, 1:37, 1:38, 1:63, 1:68 Lycksele kommun: Hälsingfors 2:1, Örträsk 2:7, 2:38, 2:61, 5:25, 5:26, 5:34, 6:40, 6:41, 7:6, 7:7, 7:18, 11:9, 16:1, 46:9, 60:1, Vittanliden 2:1, 2:2

Verksamheten uppges vidare beröra följande samfälligheter och outredda fastigheter. Bjurholms kommun: Provåker S:1, outr. (åtg.omr. 6), outr. (åtg.omr. 6), Öreström outr. (åtg.omr. 4), outr. (åtg.omr. 5), outr. (åtg.omr. 5), S:oreg (åtg.omr. 4), Näsland outr. (åtg.omr. 8), Högland outr. (åtg.omr. 8), Gravfors S:oreg (åtg.omr. 8), S:oreg (åtg.omr. 8), samt tre outredda områden (åtg.omr. 4, 6, 7) Lycksele kommun: Örträsk S:25, outr. (åtg.omr. 2), S:oreg (åtg.omr. 1)

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå eller via e-post mmd.umea@dom.se skriftligen senast den 25 oktober 2023. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 1942-23. Målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen samt Bjurholms kommun, Receptionen, Storgatan 9, 916 81 Bjurholm, telefon 0932-140 00 och Greger Jonsson, Lycksele Kommun, Samhällsbyggnad/Fritid, Storgatan 22, 921 31 Lycksele, telefon 070-625 97 30.

Eventuella kallelser och andra meddelanden införs i Västerbottens-Kuriren. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

 1. Tillståndsansökan för hydromorfologisk återställning av flottledsrensande sträckor i Öreälven, Bjurholms och Lyckseles kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenUmeå tingsrätt
  Anslagets publiceringsperiod (34 dagar, 16 timmar och 0 minuter)