Artikeln publicerades 7 december 2023

Kommunfullmäktige, 2023-12-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 18 december 2023

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag onsdag 20 december kl. 10.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Skattesats 2024
 6. Partistöd 2024
 7. Omsättning och nyupptagande av lån
 8. Utökad investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Bjurholms brandstation, fastighet Fyrkanten 2
 9. Investeringsbudget för genomförandet av tilläggsoptioner i samband med projekt Diamanten
 10. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering för Bjurholms kommun
 11. Renhållnings- och avfallstaxa 2024
 12. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2024
 13. Reglemente för krisledningsnämnden 2023–2026
 14. Program för krisberedskap 2023–2026
 15. Krisledningsplan för Bjurholms kommun 2023–2026
 16. Taxor för bredbands- och kabel-TV tjänster
 17. Kollektivtrafikplan 2024–2026
 18. Kommunstyrelsens reglemente
 19. Kultur- och utbildningsnämndens reglemente
 20. Socialnämndens reglemente
 21. Omfördelning av nämndsramar 2024
 22. Taxa terminsavgift för musikskolan
 23. Taxa för förseningsavgifter och övriga avgifter för biblioteksverksamheten
 24. Taxor och avgifter inom socialnämnden
 25. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2024
 26. Interpellation – Socialnämndens personalpolitik
 27. Motioner under beredning

Utdelning kommunfullmäktiges PR stipendium

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret, receptionen och biblioteket tidigast 2023-12-07.

Bjurholm den 2023-12-05

Renée Olofsson, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2023-12-18
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)