Artikeln publicerades 24 januari 2024

Socialnämndens arbetsutskott, 2024-01-24


 1. Socialnämndens arbetsutskott, 2024-01-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletSekretess
  SekreterareAnnica Westman
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)