Artikeln publicerades 20 februari 2024

Beslut Rävatjärnlidens naturreservat, Bjurholms kommun

Länsstyrelsen beslutade den 14 februari 2024 att Rävatjärnliden i Bjurholms kommun ska vara naturreservat.

Syftet med naturreservat är att vårda och bevara biologiskt mångfald och väredefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Beslutet omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändning och skyldighet att tåla visst intrång.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunhuset, Storgatan 9, Bjurholm i receptionen och hos Länsstyrelsen, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 15 mars 2024. Överklagan lämnas via e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se eller via brev: Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange diarienummer.

 1. Beslut Rävatjärnlidens naturreservat, Bjurholms kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen Västerbotten
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 11 timmar och 27 minuter)