Artikeln publicerades 5 april 2024

Kommunfullmäktige, 2024-04-22

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus kl. 13.00

Måndag den 22 april 2024

Sammanträdet kan även följas via länk på www.bjurholm.se Länk till annan webbplats.

Ärenden:

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Justering (justerare + tidpunkt) förslag torsdag 25 april kl. 13.00
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Revisorernas granskning av Årsredovisning 2023 för Bjurholms kommun
 6. Årsredovisning 2023 för Bjurholms kommun
 7. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder
 8. Utökning av kommunstyrelsens budgetram 2024
 9. Utökad investeringsbudget 2024 för vatten- och avloppsverksamheten
 10. Planeringsstrategi för Översiktsplan 2012 för Bjurholms kommun
 11. Bilaga 3 till Program för krisberedskap 2023–2026
 12. Valnämndens reglemente
 13. Reglemente för förtjänstgåvor och minnesgåvor
 14. Kulturplan för Bjurholms kommun 2024–2027
 15. Biblioteksplan för Bjurholms kommun 2024–2027
 16. Avsägelse politiska uppdrag (C)
 17. Motion – Språkkrav vid anställningar inom äldreomsorgen
 18. Motion – Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen
 19. Motioner under beredning

Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunkontoret, receptionen och biblioteket tidigast 2024-04-05.

Bjurholm den 2024-04-02

Bengt-Ove Lindgren, ordförande Ewa Lindqvist, sekreterare

 1. Kommunfullmäktige, 2024-04-22
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Anslagets publiceringsperiod (18 dagar, 12 timmar och 0 minuter)