Artikeln publicerades 26 april 2024

Meddelande i miljömål, M 1942-23

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 24 april 2024 gett Länsstyrelsen i Västerbotten tillstånd enligt miljöbalken att utföra miljöterställning av flottledrensade sträckor i Öreälven, mellan Storforsen i Lycksele kommun och Näslandsforsen i Bjurholms kommun (mål nr M 1942-23). Åtgärderna omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Domen och övriga handlingar i målet finns tillgängliga på domstolen och på kommunkontoret, Storgatan 9, Bjurholm, receptionen. Akförvarare Ewa Lindqvist, 0932-14000.

 1. Meddelande i miljömål, M 1942-23
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenUmeå tingsrätt
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)