Artikeln publicerades 30 maj 2024

Sveaskog Timber AB ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utrivning av flottledsdammar belägna i Stor-Armsjöns och Lill-Armsjöns utlopp i Bjurholms kommun. Syftet är att återskapa en mer naturlig vattenmiljö.

 1. Sveaskog Timber AB ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utrivning av flottledsdammar belägna i Stor-Armsjöns och Lill-Armsjöns utlopp i Bjurholms kommun. Syftet är att återskapa en mer naturlig vattenmiljö.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
  Förvaringsplats för handlingarnaReception
  Ansvarig för kungörelsenEwa Lindqvist
  Länk till handlingKungörelse umea-tr-m-3695-23-aktbil-42262668.pdf Pdf, 119.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (32 dagar, 19 timmar och 0 minuter)