Kommunrevisorer

Revisorerna ska kontrollera att kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att de ekonomiska räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna står också till kommunmedborgarnas tjänst för att svara på frågor och ta emot synpunkter från dem.

Förtroendevalda revisorer

Folke Jonsson, sammankallande
Dan Abrahamsson
Elin Hägglund
Kerstin Persson
Sara Johansson