Kultur- och utbildningsnämnd och arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och barnomsorg samt för det offentliga skolväsendet.

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott hanterar de ärenden som kultur- och utbildningsnämnden har delegerat. Utskottet består av kultur- och utbildningsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och ledamot.

Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden

Barnomsorg
Bibliotek
Fritidsgårdsverksamhet
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Kommunal vuxenutbildning
Kultur
Musikskola
Personuppgiftsansvar enl dataskydds-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Simhall
Svenska för invandrare
Särskola
Tillsynsansvar privata förskolor