Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.

Ordinarie ledamöter

Bengt Sundling (M), ordförande Tel: 070-314 60 81, bengt.sundling@politiker.bjurholm.se
Monika Sandelin (SD), 1:e vice ordförande, monica.sandelin@politiker.bjurholm.se
Linda Berglund (S), 2:e vice ordförande, linda.k.berglund@bjurholm.se
Örjan Svensson (KD), orjan.svensson@politiker.bjurholm.se
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
Renée Olofsson (C), renee.olofsson@politiker.bjurholm.se
Emma Stenborg (M), emma.stenborg@politiker.bjurholm.se

Ersättare

Barbro Classon (S), barbro.classon@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M), marcus.ljadas@politiker.bjurholm.se
Henry Karlsson (KD), henry.karlsson@politiker.bjurholm.se
Myrtel Emilsson (S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Vakant (SD),
Ann-Marie Långström (C), ann-marie.langstrom@politiker.bjurholm.se
Isac Sandelin (M), isac.sandelin@politiker.bjurholm.se