Rutiner och förväntningar

Här samlar vi information om rutiner som berör dig som förtroendevald.

Som förtroendevald förväntas du:

  • Hålla dig informerad
  • Ha kunskap om hur och när du har rätt till arvode
  • Lämna in intyg och andra dokument som Löner behöver för att säkerställa din rätt till arvode
  • Logga in och läsa dina mejl regelbundet. Bjurholms kommun skickar endast information till din kommunala e-postadress. Det är också den adressen som lämnas ut om det är någon invånare vill kontakta dig. På grund av det, och då e-post ofta är allmän handling, är det viktigt att du läser dina mejl
  • Lämna in mejl, brev och andra typer av handlingar som skickas till dig och som tillför ny information i ett ärende så att dessa kan diarieföras

Uppförandekod

Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar blivit
hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Det är viktigt att stärka
förutsättningarna för dig som förtroendevald i ditt demokratiska uppdrag. Ingen
förtroendevald ska behöva utsättas för hat, hot och våld i samband med att de utför
uppdrag i demokratins tjänst. Lika viktigt är det att motverka fusk och oegentligheter.

Syftet med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler för dig som
förtroendevald på lokal och regional nivå. Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett
gott klimat i politiken.

Uppförandekoden ger dig som förtroendevald utgångspunkter för hur du kan uppträda på ett bra sätt mot andra och därmed visa sin respekt för alla människors lika värde.

Uppförandekoden handlar inte om att alla ska gilla varandra eller de olika åsikter och
förslag som finns. Den handlar inte heller om att ställa krav på att förtroendevalda
ska vara ofelbara. Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande.

Uppförandekoden hittar du under Relaterat innehåll, längst ner på sidan.

Vägledning för olika situation

Om du flyttar eller byter telefonnummer

Meddela nämndens sekreterare om du flyttar till ny adress, eller byter telefonnummer så att uppgifterna kan uppdateras.

Om du flyttar till en annan kommun upphör ditt politiska uppdrag.

Om du inte kan delta på ett sammanträde

Meddela snarast din ersättare om du inte kan delta på sammanträdet

Om du vill avsäga dig ditt uppdrag

Om du vill avsäga dig ditt politiska uppdrag behöver du göra en formell avsägelse.

När du avsäger dig ditt uppdrag ska du lämna tillbaka kommunens tillhörigheter. Till exempel dator (chromebook) och nyckel om du kvitterat ut det.

Länk till e-tjänst längst ner på sidan.