Sammanträdestider, kallelse och protokoll

Här hittar du aktuella sammanträdestider för nämnder och utskott i Bjurholms kommun.

Justering protokoll

Bjurholms digitala anslagstavla hittar du uppgifter om när ett protokoll har justerats.


Sammanträdestider

Här har vi samlat alla de politiska sammanträden som är inplanerade. Där finns också länk till kallelse/dagordning för respektive sammanträde.

Sammanträdestider

Kallelser

Inför varje sammanträde skickas kallelse till ledamöter elektroniskt.

Protokoll

Här hittar du protokoll från sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och arbetsutskott.

Protokoll