Föregående års protokoll

Här hittar du protokoll från kommufullmäktige och nämder för 2020

KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott, KUN = Kultur- och utbildningsnämnden, MBN = Miljö- och byggnämnden, SN = Socialnämnden

Protokoll 2020

Nämnd

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

KF

20/4PDF

15/6PDF

26/10PDF

14/12PDFKS

4/2PDF

24/3PDF

26/5PDF

6/10PDF

24/11PDF


KSAU

25/2PDF

31/3PDF

5/5PDF

18/5PDF

3/6PDF

9/6PDF

KSAU

16/6PDF

25/6PDF

2/7PDF

18/8PDF

1/9PDF

24/9PDF

KSAU

13/10PDF

20/10PDF

3/11PDF

10/11PDF

24/11PDF

1/12PDF

KSAU

22/12PDF


KUN

2/3PDF

23/3PDF

4/5PDF

7/9PDF

2/11PDF


MBN

5/3PDF

26/3PDF

7/5PDF

11/6PDF

10/9PDF

5/11PDF

SN

4/3PDF

23/3PDF

6/5PDF

9/9PDF

4/11PDF


Söker du protokoll från tiden före 2020 så vänd dig till respektive nämnds sekreterar för att få hälp.

Kommunsekreterare (kommufullmäktige, kommunstyrelsen,)

Kultur- och utbildningsnämndens sekreterare

Miljö- och byggnämndens sekreterare

Socialnämndens sekreterere

Valnämndens sekreterare