Sammanträdestider 2021

Här har vi samlat alla de politiska sammanträden som är inplanerade.

KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KUN = Kultur- och utbildningsnämden, MBN = Miljö- och byggnämnden, SN = Socialnämnden, VN = Valnämnden

Föredragningslista kan du ta del av genom att klicka på datum för sammanträde.

Sammanträdestider 2021

Nämnd

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

KF

19/4PDF

14/6PDF

12/10

13/12


KS

2/2

23/3

25/5PDF

5/10

23/11

KUN

1/3

3/5PDF

13/9

1/11


MBN

4/3PDF

6/5PDF

10/6 - inställt, inga ärenden

16/9

4/11

SN

3/3PDF

5/5PDF

15/9

3/11


VN

10/3PDF