Sammanträdestider 2022

Här har vi samlat alla de politiska sammanträden som är inplanerade.

KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KUN = Kultur- och utbildningsnämden, MBN = Miljö- och byggnämnden, SN = Socialnämnden, VN = Valnämnden

Föredragningslista kan du ta del av genom att klicka på datum för sammanträde.

Sammanträdestider 2022

Nämnd

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

KF

25/4

13/6

24/10

7/11

12/12

KS

1/2

22/3

24/5

4/10

22/11

KUN

28/2

2/5

12/9

31/10


MBN

3/3

5/5

9/6

15/9

3/11

SN

2/3

4/5

14/9

2/11


VN