Sammanträdestider 2024

Här har vi samlat alla de politiska sammanträden som är inplanerade.

KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KUN = Kultur- och utbildningsnämden, MBN = Miljö- och byggnämnden, SN = Socialnämnden, VN = Valnämnden

Föredragningslista kan du ta del av genom att klicka på datum för respektive sammanträde.