Socialnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i Socialnämnden.

Ordinarie ledamöter

Ingrid Nygren (C), ordförande, Tel: 073- 820 44 09, ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Daniel Eriksson (S), vice ordförande, Tel: 070- 368 36 28, daniel.eriksson@politiker.bjurholm.se
Christina Johansson (M), christina.johansson@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M)
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Birgitta Dahlberg (S)
Linda Berglund (S), linda.berglund@politiker.bjurholm.se

Ersättare

Sven-Åke Boström (M), sven-ake.bostrom@politiker.bjurholm.se
Nils-Erik Bäckström (M), nils-erik.backstrom@politiker.bjurholm.se
Per-Arne Åström (C)
Doris Jonsson (L)
Eila Eriksson (S)
Bengt Emilsson (S)
Karin Gustafsson (S)