Socialnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i socialnämnden.

Ordinarie ledamöter

Ingrid Nygren (C), ordförande, Tel: 073- 820 44 09, ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Martin Berglund (S), vice ordförande, Tel: 070-235 92 22 martin.berglund@politiker.bjurholm.se
Sven-Åke Boström (M), sven-ake.bostrom@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M), -
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Birgitta Dahlberg (S), -
Linda Berglund (S), linda.berglund@politiker.bjurholm.se

Ersättare

Simon Fransson (M), simon.fransson@politiker.bjurholm.se
Nils-Erik Bäckström (M), nils-erik.backstrom@politiker.bjurholm.se
Per-Arne Åström (C), -
Doris Jonsson (L), -
Eila Eriksson (S), -
Bengt Emilsson (S), -
Karin Gustafsson (S), -