Valberedning

Valberedningen utses av kommunfullmäktige. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium och valberedning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.