Valberedningens ledamöter

Ledamöter och ersättare i valberedningen

Ordinarie ledamöter

Carolina Eriksson (M) ordförande, carolina.eriksson@politiker.bjurholm.se
Linda Berglund (S) vice ordförande, linda.berglund@poltiker.bjurholm.se
Örjan Svensson (KD), orjan.svensson@politiker.bjurholm.se
Ingrid Nygren (C), ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Benny Nilsson (SD), benny.nilsson@politiker.bjurholm.se

Ersättare

Bengt Sundling (M), bengt.sundling@politiker.bjurholm.se
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Beng-Olof Johansson (C), bengt-olof.johansson@politiker.bjurholm.se
Monica Sandelin (SD), monika.sandelin@politiker.bjurholm.se
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se