Valnämnd

Valnämnden är ansvarig för allmänna val. Vart fjärde år är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Mellan de allmänna valen är det val vart fjärde år till Europaparlamentet.

Valnämnden sammanträder bara i samband med val.