Valnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i valnämnden.

Ordinarie

Ann-Christin Backlund (M), ordförande,
Margreth Thudin (S), vice ordförande,
Viktor Holgersson (KD),
Mats-Olof Olofsson (C),
Maria Björklund (S),

Ersättare

Ulrika Lidström (M),
Håkan Holgersson (S)
Jakob Persson (M), -
Emma Sundling Jonsson (KD),
Vakant (SD),