Valnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i valnämnden.

Ordinarie

Gunilla Forsberg (KD), ordförande, gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se, Tel: 070-661 09 14
Agnetha Ohlsson (S), vice ordförande, Tel: 070-256 01 50
Ulrika Lidström (M), ulrika.lidstrom@politiker.bjurholm.se
Per-Arne Åström (C), -
Carina Wennman (S), -

Ersättare

Bengt Sundling (M), bengt.sundling@poltiker.bjurholm.se
Lars-Erik Öberg (C), lars-erik.oberg@politiker.bjurholm.se
Doris Jonsson (L), -
Myrtel Emilsson (S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Kjell Öberg (S), kjell.oberg@politiker.bjurholm.se