Valnämndens ledamöter

Ledamöter och ersättare i valnämnden.

Ordinarie

Ann-Christin Backlund, ordförande (M), tel 070-219 73 40
Margreth Thudin, vice ordförande (S), tel 070-209 86 16
Viktor Holgersson (KD)
Mats-Olof Olofsson (C)
Maria Björklund (S)

Ersättare

Ulrika Lidström (M)
Håkan Holgersson (S)
Jakob Persson (M)
Emma Sundling Jonsson (KD)
Vakant (SD)