Din insats är viktig för Sveriges beredskap

När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner hjälp med att få samhället att fungera så bra som möjligt. Här kan din insats göra skillnad!

Du behövs

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du hjälpa till, både hjälpa samhället i stort och dina medmänniskor. Som medlem får du möjlighet att utbilda dig för att bli en del av landets beredskap, du utvecklas och får kunskaper som du kan använda i många sammanhang. Som en del av samhällets beredskap kan du också göra viktiga insatser vid enskilda olyckor och incidenter.

I Sverige finns det 18 frivilliga försvarsorganisationer med olika uppgifter inom krisberedskap och totalförsvar. Nästan oavsett vad du är intresserad av så finns det en organisation som passar dig.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov och kallas in av kommunen vid en kris.

Bjurholms kommun har fattat beslut om att starta en FRG. Mer information om detta kommer inom kort.