Din krisberedskap

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera kriser!

Det är viktigt att ha en god beredskap hemma

Även om Västerbottens län har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt. Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att ha en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några dygn medan myndigheternas resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Du bör planera

Kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst tre dygn, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. De människor som är mest utsatta kommer också att få hjälp först vid en kris. Om du är frisk och klarar din vardag själv kan du därför få vänta längre innan du får hjälp.

Att vara självförsörjande i tre dygn betyder inte att en samhällskris är över efter tre dygn. Det kan ta veckor eller månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Krislåda

Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda.
I lådan förvarar du saker som kan vara bra att ha om en samhällskris skulle uppstå. Det kan handla om ett längre strömavbrott som gör att vattnet eller värmen försvinner.