Information coronavirus - covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna rådlänk till annan webbplats med anledning av smittspridningen av covid-19.

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Följ de allmänna råden för fortsatt minskad smittspidning

 • Umgås smittsäkert
  - Umgås helst utomhus och i mindre grupper.
  - Håll avstånd och undvik särskilt att vara nära andra längre tid i små utrymmen.
  - Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.
 • Undvik trängsel
  - Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  - Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
  - Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Res smittsäkert
  - Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
  - Håll avstånd när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
  - Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna
  - Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
  - Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
 • Va försiktig när du besöker som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  - Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
  - Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra

 • Alla som är över 16 år kommer att erbjudas vaccinering.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
 • Region Västerbotten ger information när det är din tur.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Boka vaccination mot Covid-19 i Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Information från svenska myndigheter

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Vårdguinden 1177länk till annan webbplats

Regions Västerbottens arbete med covid-19länk till annan webbplats

Bekräftad information om coronaviruset från svenska myndigheterlänk till annan webbplats

Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Råd till resenärerlänk till annan webbplats

Röda korsets stödtelefon under coronakrisenlänk till annan webbplats

Psykisk hälsa i kristiderlänk till annan webbplats