Boende till flyktingar

Migrationsverket ansvarar för flyktingars boende och mat och har begärt hjälp från kommunerna. Kommunen har hittills inventerat kommunens lokaler som skulle kunna gå att använda som tillfälligt boende.

Bjurholms kommun har ännu inte fått besked om att det blir aktuellt att stötta med tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsboende, men ett led i vår krisberedskap är att förbereda kommunen för att detta kan ske.

Kommunen fortsätter att planera för att ta emot flyktingar.

Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till. Bjurholms kommun har inte möjlighet att rekommendera några specifika hjälporganisationer.