Vad gör Bjurholms kommun?

Kriget i Ukraina gör att många människor behöver fly. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer som flyr från Ukraina har rätt att få skydd i Sverige.

Bjurholms kommun arbetar med att förbereda kommunen för att ta emot flyktingar. Vi vet i nuläget inte hur många som kan tänkas komma till kommunen eller när de i så fall kommer. Arbetet sker i samverkan med flera aktörer, bland annat Länsstyrelsen, Migrationsverket och övriga kommuner i Västerbottens län.