Deltidsbrandmän behövs mer än någonsin

Vi hoppas att fler eldsjälar får upp ögonen för ett jobb som deltidsbrandman samt att fler arbetsgivare förstår frågans allvar och vikten av att stötta sin räddningstjänst.

Att arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som deltidsbrandmän är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet.

Krav för att bli deltidsbrandman

- Du måste vara över 18 år.
- God fysisk förmåga.
Som deltidsbrandman ska du vara frisk, vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar den fysiska förmågan. Du ska också ha bra kondition. För att bli
deltidsbrandman behöver du klara av en gångbandstest på brandstationen.
Du ska vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder.
Alla deltidsbrandmän behöver ha körkort, med minst B- behörighet och helst C-behörighet. Har du inte C-behörighet ombesörjs det av räddningstjänsten.

Hur fungerar det

Man har sitt ordinarie andra jobb och rycker ut när det brinner eller en annan olycka sker. I Bjurholm åker man även ut för att hjälpa till innan ambulansen hinner fram till
den som har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka, ett så kallat IVPA-larm.

Att vara deltidsbrandman i Bjurholm innebär att man har beredskap var 3:e vecka, från måndag morgon kl 06:00 till måndag kl 06:00. Det är under den veckan det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ordinarie arbetet eller från familjen.

När larmet går ska han eller hon vara klar för utryckning på brandstationen, inom fem minuter. I Bjurholm infaller ordinarie övningar varje måndagkväll, samma vecka som när man har beredskap. Beräknad tid är 2 timmar/tillfälle.

Det kan också tillkomma nån enstaka övning/utbildning på dagtid. I samband med övning har man också rätt till en betald träningstimme, en så kallad fys-timme.

Vad krävs från ordinarie arbetsgivare?

För att kunna vara ledig för att göra insatser och medverka i övningar/utbildningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Vad innebär det att arbeta inom räddningstjänsten?

Räddningstjänsten betalar deltidsbrandmannen för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning. Dessutom får deltidsbrandmannen beredskapsersättning.
Arbete inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. I ditt arbete möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer.

Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig.

Är du intresserad av att bli räddningstjänstpersonal i beredskap, kontakta räddningstjänsten i Bjurholm. Du får då mer information om vilket behov som finns och
vilka krav som ställs för anställning. Får du sedan anställning så ser kommunen/räddningstjänsten till att du får den utbildning som behövs.

Ersättning

En beredskapsvecka ger 4 888 kr. (år 2022) Om man har beredskap var tredje vecka så blir det 17 veckor under ett år och då blir det 83 100 kr i lön på ett år. (år 2022)
Sen tillkommer extra ersättning för övningar, larm, sommartillägg etc.

Information till arbetsgivaren

Antal larm i Bjurholm låg under år 2021 på 0,5 larm i veckan mellan kl 07.00-17.00, alltså på dagtid.

Deltidsbrandmän är också ofta viktiga i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. Som deltidsbrandman får man utbildning inom
brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.

Arbetsgivaren får in en viktigt resurs i sitt arbetsteam. När deltidsbrandmannen åker på hjälpinsatser eller är på utbildning får hon eller han lön från räddningstjänsten.

Vid insatser och utbildning under ordinarie arbetstid görs löneavdrag hos huvudarbetsgivaren.

När man blivit anställd

När man blivit anställd hos räddningstjänsten påbörjas utbildning som görs i flera steg. Den första utbildningen blir en internutbildning som görs lokalt med teori och praktik.

Efter det kan man gå in på schema och börja jobba som brandman med vissa restriktioner. Vi utbildar sedan vidare inom en två års period på MSB:s skola i Sandö.

Utbildningen där sker i tre etapper:

  • Etapp 1 pågår i två veckor på plats i Sandö.
  • Etapp 2 sker på egen kommun/räddningstjänst under en vecka.
  • Etapp 3 den avslutande delen i utbildningen pågår i tre veckor i Sandö.

Kontaktperson

Roger Westerberg, räddningschef
Tele: 070-378 88 38
E-post: roger.westerberg@bjurholm.se