Elda utomhus

Innan du ska elda utomhus måste du ta reda på brandrisken om den inte är uppenbart låg. Råder det eldningsförbud gäller det även iordninggjorda eldstäder som inte är godkända av räddningstjänsten.

Att tänka på när du eldar utomhus

  • Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre omfattning (3x3 meter). För att undvika onödiga falsklarm rekommenderar vi att du lånar vår skylt ELDNING PÅGÅR som ställs väl synligt för förbipasserande t.ex. vid närmaste väg. Det är gratis att låna skylten. Ring när du vill låna den på 070-378 88 38 och återställ den direkt du är klar.
  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
  • Lämna aldrig elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer att larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.

Eldning i mycket stor omfattning - anmälan krävs fortfarande

Hygges- och naturvårdsbränning ska skriftligen anmälas till Bjurholms kommun, minst tre veckor i förväg. Fyll i anmälningsblanketten Länk till annan webbplats. och skicka in den via post eller e-post.

9 § i Lokala miljö- och hälsoföreskrifter

"9 § Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan (kartbilaga A) är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter."

Prognos för brandrisk

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådfrågning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten, 0935 - 140 00 (växel), alternativt besöka myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller ladda ner appen BRANDRISK ute till din i-phone eller androidtelefon.