Personal

Räddningstjänsten i Bjurholm består av tre beredskapsgrupper med
en brandförman och fyra brandmän per grupp. Alla är anställda på deltid.
Varje grupp har beredskap var tredje vecka.

Ansvarig: Roger Westerberg, räddningschef, tfn 0935-141 40

Mikael Frithiof, deltidsbrandman/styrkeledare/kontaktperson, tfn 070-247 64 54
Mikael är kontaktperson för Räddningstjänsten i Bjurholm. Han sköter bl a schemaläggning, löneadministration m m.
Stig Holmberg, deltidsbrandman/styrkeledare
Andreas Nyberg, deltidsbrandman/styrkeledare
Elin Jonsson, deltidsbrandman/styrkeledare
Ida Wälivaara, deltidsbrandman/styrkeledare

Richard Jonsson, deltidsbrandman
Johannes Jonsson, deltidsbrandman
Samuel Olsson, deltidsbrandman
Torbjörn Lundberg, deltidsbrandman
Feradon Besharat, deltidsbrandman
Jahngir Shojaei, deltidsbrandman