Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Bjurholm är en deltidskår. Brandmännen har en annan ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm.

Broschyr räddningstjänst

Broschyrer räddningstjänsten

Klicka på bilden för att läsa broschyren (öppnas i nytt fönster)

Arbetsuppgifter

Bjurholm samarbetar med Nordmaling och Vännäs och har en gemensam chef i beredskap (RCB) som dagtid finns på brandstationen i Vännäs.

RCB skall vara anträffbar via kommunikationsmedel, alltid kunna svara inom 90 sekunder och träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon inom 5 minuter.

Räddningsstyrkan och chef i beredskap larmas via personsökare/mottagare av SOS centralen i Luleå.

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön".

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:
• behovet av ett snabbt ingripande
• det hotade intressets vikt
• kostnaderna för insatsen
• och omständigheterna i övrigt.

Räddningstjänsten arbetar också med att förebygga bränder och andra olyckor. Att förebygga innebär bland annat att vi håller i brandskyddsutbildningar och ansökningar om brandfarliga och explosiva varor.

Sköter tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor LSO (2003:778) på fastigheter och även tillsynen på offentliga byggnader samt tillsynen på brandfarliga och explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (2010:1011).

Ansvarar för brandskydd och sotning och det utförs på ett civilrättsligt avtal med sotaren samt för planering och förberedelser om hur kommunen ska kunna fungera om en kris inträffar och även om extraordinära händelser.