Skogsbrand

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus. Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag kan orsaka skogsbrand.

En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader för dem som äger skogen. Där det finns stora områden med skog och där det är få som bor är risken för skogsbränder större.

Om du tänker elda utomhus eller om det blir skogsbrand

  • Ta reda på om det är eldningsförbud.
  • Var uppmärksam på vädret, följ SMHI:s prognoser för skogs- och gräsbrandrisk.Elden sprider sig snabbt om det är torrt och det blåser hårt.
  • Ha alltid tillgång till vatten och släck elden ordentligt.
  • Ring 112 om elden sprider sig.
  • Ta reda på var du befinner dig så att räddningstjänsten snabbt kan hitta till din plats.
  • Känner du lukten av eller ser du brandrök. Stäng fönster och ventilation och håll dig inomhus.
  • Du kan behöva utrymma. Lyssna på Sveriges Radio P4 och se till att du kan ge dig iväg snabbt.
  • Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar.