Störningar på grund av IT-attack

Dator med hänglås Mostphotos

Bjurholms kommun drabbades av en IT-attack den 13 maj. Här har vi samlat vår lägesbeskrivning indelat med datum.

2024-06-14

Bjurholms kommun återgår till normalläge efter IT-attacken. Det finns fortfarande funktioner kvar att åtgärda som nu ingår i den vanliga driften.

  • Kommunens e-post fungerar.
  • Vår webbplats nås från alla enheter.
  • Möjlighet att lämna synpunkter på vår webbplats fungerar inte.

2024-06-03

Kommunens e-post fungerar inte.

För kontakt med kommunens personal ring 0932-140 00.

Vissa enheter har fortfarande problem att nå vår webb, IT jobbar med att lösa problemet.

2024-05-28

Det har kommit till vår kännedom att det kan vara problem att nå vår webb från vissa enheter, vilket gäller både telefoner och datorer. Testa en annan enhet.

Kommunens personal når du via telefon 0932-140 00.

2024-05-27

Nu fungerar kommunens e-tjänster!

Funktioner som inte fungerar på webben

  • Webbens olika formulär, exempelvis; rapportera fel på sidan, anmäla sig till nyhets brev.
  • Kommunens E-post.

Kontakt

För kontakt med kommunens personal ring växeln: 0932-140 00.

2024-05-24

Bjurholms kommun kan konstatera att viss data i samband med IT- attacken har läckt. Kommunen kommer kunna återställa stor del av datan och vi gör framsteg varje dag.

För kontakt med kommunens personal ring växeln på 0932-140 00.

2024-05-22

Vår webbplats är nu i drift men det går inte att använda alla funktioner.

Funktioner som inte fungerar på webben

  • Kommunens E-tjänster.
  • Webbens olika formulär, exempelvis; rapportera fel på sidan, anmäla sig till nyhets brev.
  • Kommunens E-post.

Kontakt

För kontakt med kommunens personal ring växeln: 0932-140 00.

2024-05-13

Bjurholms kommun drabbades av en IT-attack den 13 maj. Vilket resulterade i att alla interna datasystem, internet, webb, e-tjänster och e-post, ej kunde användas. Alla våra bredbandskunder tappade sitt internet. Kommunen gick upp i stabsläge.

Kommunens arbete

Tack vare IT- och bredbands intensiva arbete fick alla våra bredbandskunder tillbaka sitt internet på kvällen dag två.

All personal har och gör ett mycket bra arbete trots den situation vi befinner oss i.

IT och bredband jobbar febrilt för att succesivt återställa våra interna datasystem och kommunen befinner sig fortfarande i stabsläge.

Kontakt

För kontakt med kommunens personal ring växeln: 0932-140 00.