Utrymning

Om samhällskrisen hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet, det vill säga att de som bor eller vistas i området måste lämna området.

Det kan ske vid exempelvis en naturolycka som gräs- eller skogsbrand, utbrott av smitta, utsläpp av farliga ämnen m.m.

För att få information om en händelse – lyssna på radio och TV samt läs på din kommuns och andra myndigheters webbplatser.

Om en samhällskris inträffar i din kommun som gör att det finns behov av att utrymma ett område kommer du att få mer information om vad som har hänt och hur du ska agera via din kommun, medier och myndigheter i länet.
Du får information om utrymning via ett VMA.